Skip to main content
Onze activiteiten

Inspecties

Wij inspecteren en taxeren schadegevallen in het kader van brand, ongevallen en allerlei risico's niet-leven (B.O.A.R.).

Taxaties en schattingen van gebouwen

Wij taxeren en schatten de waarde van gebouwen en de inhoud ervan, dit voor verzekeringsdoeleinden.

Risicobeoordelingen

Hoe veilig is uw gebouw? Wij onderzoeken preventief de organisatorische, bouwkundige en technische risicofactoren van een gebouw en wij formuleren voorzorgsmaatregelen. Daarvoor zetten we de modernste technieken in, zoals een hoogtecamera (drone), een 3D-scan, …

Onderzoek naar regresmogelijkheden

Wij onderzoeken de mogelijkheden om tot verhaal te komen. Hierbij dient de aansprakelijkheid van een of meerdere partijen aangetoond te worden.

Plaatsbeschrijvingen

Wij verstrekken een gedetailleerde beschrijving van de staat van een onroerend goed. Dit bij aanvang van een huurcontract, verbouwing, nieuwbouw, … of in geval van schade (vòòr of na herstelling).

Uitvoeren van onderzoeken conform de wet op de privédetectives

Wij ondervragen, als neutrale partij, alle betrokken partijen om de waarde, oorzaak of toedracht van schadegevallen te achterhalen.

Onderhandelingen van niet-gedekte schade

Wij voeren onderhandelingen tussen verschillende partijen (vaak schadelijder en -veroorzaker) om een oplossing te vinden bij schadegevallen die niet gedekt zijn.

Fraudeonderzoeken

In geval van vermoeden van fraude, voeren wij een objectief onderzoek naar het bestaan en de omvang van eventuele fraude. Dit gebeurt via moderne technieken en gesprekken met de betrokkenen.

Onderzoek Machinebreuk

Wij onderzoeken de plotse faling of schade aan machines. Dit in het kader van verzekeringscontracten. Deze schade kan verdeeld worden in verschillende categorieën: verkeerdelijk gebruik, machinegebrek, natuurkrachten, ...

Onderzoek zonnepanelen

Wij doen onderzoek naar defecten en aansprakelijkheid bij zonnepanelen.

Bepaling van brandoorzaken

In het geval van een brand beschikken wij over interne experten die een verder onderzoek kunnen doen naar de oorzaak van de brand wat belangrijk zal zijn voor de afhandeling van uw schade dossier.